LeerRijk: Individuele bijles rekenen

Aanbod kinderen

Quote - Het KleurRijk

I am still learning

(Michelangelo)

Iedereen heeft zijn talenten en valkuilen. Soms lukt het rekenen op school wat minder of is extra oefening welkom. In het KleurRijk kan jouw kind hierbij ondersteuning krijgen en doen we tevens aan preventief rekenen. Misschien denk je: “Creativiteit en leren, gaat dat wel samen?” Ja hoor! We gaan vooral handelend, bewegend, spelend maar toch ook inzichtelijk rekenen. Het creatief denken wordt gestimuleerd. Er is ook aandacht voor het zelfvertrouwen van het kind.

Voorbereidende rekenvaardigheid kleuters: Voordat kleuters naar de basisschool gaan, doen ze al veel ervaring op met getallen en hoeveelheden. Deze ervaringen worden in de kleuterklassen uitgebreid door met getallen in alle mogelijke dagelijkse situaties om te gaan. Dit leidt tot getalbegrip ofwel voorbereidende rekenvaardigheid. Dat ontstaat bij de meeste kleuters redelijk spontaan. Maar er zijn ook kinderen in de derde kleuterklas die het daar moeilijk mee hebben. In het KleurRijk kunnen zij de getalvaardigheden doelgericht verder oefenen en automatiseren op een speelse manier. Zo maken ze een vlottere start in de lagere school.

Voor kinderen van het eerste leerjaar is er nog geen echte leerachterstand, maar kan het een meerwaarde zijn om wekelijks te komen oefenen als de rekenbasis niet zo sterk is.

Voor kinderen van de 2de tot de 6de klas lager onderwijs bekijken we in welke domeinen van rekenen er leerachterstand is, evenals de oorzaak. Zo kunnen we doelgericht aan de slag. In het laatste jaar van de basisschool kan het ook een goede voorbereiding zijn op het middelbaar onderwijs.

Aanbod kinderen LeerRijk - Het KleurRijk - Creatieve en kunstzinnige groeibegeleiding

Onze aanpak in het LeerRijk:

 • het leerplezier en de motivatie prikkelen
 • noodzakelijke vaardigheden trainen door veel te handelen en mondeling te verwoorden
 • met eenvoudige materialen inzicht vergroten
 • verbanden leggen met rekensituaties in het dagelijks leven
 • doorzetting en zelfstandigheid bevorderen
 • de basiskennis automatiseren door te herhalen, door bewegend leren en rekenspelletjes
 • creatief probleemoplossend denken

Als het rekenen beter lukt, dat geeft voldoening en een groot plezier in eigen kunnen. Jouw kind zien groeien en in hun talent zetten is geweldig, toch!

 • Wie:

  Voor kinderen van de lagere school.
  Best is er een kort(gratis) intake gesprek met een ouder vooraf, zodat ik beter kan inspelen op de specifieke noden.

 • Aantal:

  individueel