Algemene voorwaarden

Voor alle praktische en inhoudelijke informatie over de activiteiten kan je contact opnemen met Het KleurRijk. Dit kan liefst via het contactformulier op deze website of telefonisch 0472 681479.

De inhoud van deze site is het eigendomsrecht van Het KleurRijk - BE 0828.409.494, delen van foto’s uit de website is niet toegestaan.

Gebeurlijke ongevallen van en naar de activiteiten van Het KleurRijk, vallen geheel ten laste van de ouders van het deelnemende kind of van de volwassen deelnemer.

Inschrijvingen

Inschrijven voor activiteiten of sessies kan via www.hetkleurrijk.be. Je krijgt dan een mail ter bevestiging. Niet gekregen? Kijk dan zeker eens bij je ongewenste berichten of stuur een mail. Het inschrijvingsgeld is betaalbaar binnen de 7 dagen na ontvangst van de bevestigingsmail op het rekeningnummer Kleurrijk BE 29 1030 7455 3864 met vermelding van je naam en activiteit. Het inschrijvingsgeld dient voldaan te zijn vóór de aanvang van de activiteit . De inschrijving is pas definitief op het moment dat de betaling volledig is gebeurd.

Als er bij jouw deelnemend kind medische factoren of allergieën zijn waarvan het goed is dat ik op de hoogte ben, gelieve dit bij de inschrijving te vermelden.

Het is niet mogelijk om een inschrijving op een later moment te annuleren. Het is wel toegestaan om een ander persoon in de plaats te laten deelnemen aan een workshop. Dit kan niet bij sessies in het LeerRijk, KunstRijk of GroeiRijk.
Bij vroegtijdig stoppen van een sessie, wordt er ook geen geld terugbetaald.

Het KleurRijk behoudt het recht om een activiteit te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen of ingevolge overmacht. Het inschrijvingsgeld wordt dan integraal teruggestort op rekening van de deelnemer.

  • Het KleurRijk behoudt de volgende wettelijke maatregelen als een activiteit geannuleerd moet worden wegens overmacht, zoals bij een coronacrisis:
  • De onderneming die een evenement organiseert, heeft het recht om niet terug te betalen als hetzelfde evenement op een latere datum wordt georganiseerd.
  • Een terugbetaling kan wel voorzien worden als de consument kan aantonen dat hij of zij in de onmogelijkheid is om op die nieuwe datum het evenement bij te wonen.
  • Een terugbetaling kan wel als het evenement niet op een latere datum georganiseerd kan worden. Er wordt wel een voldoende tijdsbestek voorzien voor de terugbetaling, zodat de terugbetalingen in de tijd gespreid kunnen worden.